Välkommen till Trollebo Assistans!

Välkommen till Trollebo Assistans!

Trollebo Assistans är ett litet familjeägt i företag Lund som vänder sig till dig som är berättigad till personlig assistans. Vår målsättning är att ge bästa tänkbara assistans där den enskilde, den assistansberättigade, alltid står i centrum. För oss är god assistans baserad på trygghet, gemenskap och omtanke om den assistansberättigade.

Vi strävar ständigt efter att ge god livskvalité, som utgår från den enskildes självbestämmande och inflytande. Vidare strävar vi efter att med glädje och respekt för den enskildes integritet, möjliggöra ett gott och innehållsrikt liv.

fjarilDSC_0753