Kvalitet

Med kunskap, förståelse och lyhördhet gentemot den assistansberättigade vill vi verka för den enskildes inflytande och självbestämmande över assistansen och dess utformning. Den enskildes mål, möjligheter och önskemål, vilket stöd och hjälp som behövs och på vilket sätt insatsen ska ges är grundläggande i arbetet.

Vårt systematiska kvalitetsarbete utgår från Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd. Med våra interna kontroller dokumenterar, analyserar och följer vi upp avvikelser, synpunkter och klagomål. Identifiering av risker, riskanalyser och säkerhetsrutiner, uppföljning och utvärderingar är andra delar i kvalitetsarbetet som vi kontinuerligt arbetar med.

I vårt kvalitetsarbete försöker vi alltid genomföra förändringar som leder till förbättringar för att skapa trygga och säkra assistanssituationer.

Att erbjuda utbildning och handledning för personliga assistenter samt kontakt med anhöriga eller företrädare och arbetslagsträffar är viktiga delar i assistansarbetet för arbetstagaren och bidrar till att vi bättre.

 

IMG_1296   IMG_1326

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *